1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Dermatovenerologická klinika
llaci 27.09.2021

Organizace výuky dermatovenerologie (v průběhu protiepidemických opatření kvůli koronaviru Covid-19)

Výuka dermatovenerologie po čas protiepidemických opatření  kvůli koronaviru Covid-19

S ohledem na platná  a  průběžně upravovaná nařízení vlády ČR a s dále i na pravidla vyhlášená rektorem UK  a děkanem 1. LF UK je výuka dermatovenerologie v průběhu akademického roku 2021/2022 modifikována. 

Nadále zůstává v platnosti rozpis předpokládaných 2 týdenních bloků pro studijní skupiny a návazná období pro skládání zkoušky z dermatovenerologie (tj. rezervace míst pro jednotlivé skupiny). 

Prostřednictví MS TEAMS  bude mít aktuálně stážující skupina zpřístupněné další výukové materiály (články, kazuistiky, guideliness a videa). 

V Microsoft Teams (tým DERMA2021) budou kruhy zahajující stáž budou přidány jako jednotlivé kanály krátce před zahájením stáže.  

Jmenovitý rozpis praktické výuky s určením času a ambulancí bude zveřejněn vždy s předstihem 1-2 dnů s ohledem na změnu epidemiologické situace a provozní možnosti pracoviště. 

Zápočet bude registrován v SIS v den zkoušky. 

Své dotazy pro diskusi v průběhu stáže  můžete průběžně vkládat do chatu skupiny na  Microsoft Teams. 

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.   Dr. Lukáš Lacina, Ph.D. 

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK 
 

počet zobrazení: 853 autor: llaci, poslední aktualizace: llaci, 27.09.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.