1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Dermatovenerologická klinika
14.10.2012

Pravidla pro pohyb studentů na pracovišti

Vážené studentky,Vážení studenti, 

považuji za nutné Vás touto cestou upozornit na některé povinnosti studentů vyplývající z vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze a naší fakulty. 

Studenti fakulty jsou povinni při cvičeních, stážích a odborných praxích nosit průkaz studenta UK (s fotografií a platným kuponem) na viditelném místě svrchní části oděvu. Tuto povinnosti ukládá studentům Studijní a zkušební řád 1. lékařské fakulty v čl. 10 a Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě v čl. 14 odst.2.

Každý vyučující je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a studentovi, který nemá průkaz studenta UK s fotografií a platným kuponem na viditelném místě svrchní části oděvu, je oprávněn neumožnit studentovi účast na výuce. 

Závěrem Vás upozorňuji, že neplnění povinnosti vyplývající z vnitřního předpisu je porušením povinností studenta, jak je stanoví čl. 5 odst. 5 Statutu UK a § 63 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, které ukládají studentům dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a fakulty. 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi upozorňuji na pokyn ředitele VFN zaměstnancům VFN , z něhož cituji:


1)   Studenti vstupující do klinických prostor musí být řádně označeni jmenovkami s fotografiemi. Pokud student nebude mít průkaz bude z výuky vykázán (nebude vpuštěn do klinických prostor).
2)   Vstup studentů do klinických prostor  ambulance, oddělení, sály je možný jen podle pokynů učitele.
3)   Zdravotnickou dokumentaci smí z příslušných oddělení vyžádat pouze příslušný učitel, nikoliv student.
 
V Praze dne 14.3.2007 
  
prof. MUDr.Stanislav Štípek,DrSc.   MUDr. Jan Bříza CSc.MBA   p
rof.MUDr. J.Štork CSc.
proděkan pro studijní záležitosti      ředitel VFN                      přednosta kliniky

 

 

počet zobrazení: 3602 poslední aktualizace: 14.10.2012
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.