1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Dermatovenerologická klinika
PAN00312 30.09.2016

Stáž pro obor Všeobecná sestra - bakalářské studium

Rozvrh výuky bakalářského studia Všeobecná sestra

III. ročník kombinovaná forma, studijní skupina 3311 (akademický roky 2016-17)

Předmět:  Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii kód  (kód předmětu B 02513)


Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN 

 • přednosta: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
 • garant výuky: doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc. - e-mail: ruzena.pankova@lf1.cuni.cz
 • Informace a případné změny:

Sekretariát Dermatovenerologické kliniky- areál VFN, U Nemocnice 499/2, budova A 13, 2. patro ing. Zdenka Pelantová, zdenka.pelantova@lf1.cuni.cz tel 22496 2400,

http://kozni.lf1.cuni.cz/ - web kliniky

 

 

Přednášky 1. část: posluchárna Dermatovenerologické kliniky v areálu VFN

U Nemocnice 499/2, budova A13, průchod do posluchárny přes ambulance v přízemí

 • 7. 10. 2016 pátek 13.00-16.30 as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

 1. Úvodní přednáška – seznámení s oborem, stavba a funkce kůže, morfologie kožních chorob, základy vyšetřování v dermatovenerologii
 2. Základy dermatologické léčby lokální a celkové, péče o kůži
 3. Ekzémy a dermatitidy, lékové exantémy, puchýřnaté choroby, choroby adnex
 4. Chronická žilní insuficience, prevence a léčba bércových vředů

Praxe: dle osobní dohody s vrchní sestrou kliniky

 • 16.11. 2016 středa 13.00-16.30 
 •  vrchní sestra Mgr. Petra Gregorová, VFN, A 13, 2. p. e-mail: petr.gregorova.@vfn.cz, tel. 22496 2419

Přednášky 2. část: posluchárna Dermatovenerologické kliniky v areálu VFN:

U Nemocnice 499/2, budova A13, průchod do posluchárny přes ambulance v přízemí

 • 18.11. 2016 pátek 13.00-16.00 doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

 1. Venerologie, sexuálně přenosné infekce a rizikové sexuální chování, prevence STI, depistáž, dispenzarizace.
 2. Kožní příznaky AIDS
 3. Nádorová onemocnění kůže, pigmentové névy, maligní melanom


 

počet zobrazení: 1284 poslední aktualizace: llaci, 30.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.