1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Dermatovenerologická klinika
PAN00312 29.10.2017

Rozvrh stáže pro všeobecné lékařství pro skupinu 4003 a 4004

V současné době připravujeme  stáže letního semestru pro magisterský obor všeobecné lékařství, skupinu:

  • 4003  
  • 4004   (zahajujeme 30/10/2017)

 Pro lepší porozumění a snazší orientaci v klinických problémech spojených s tématy přednášek/seminářů je velmi vhodné prostudovat příslušnou kapitolu vždy předem v některé z doporučených učebnic, či navštívit některou ze specializovaných internetových stránek (Dermatology online). Případné nejasnosti je pak vždy možno diskutovat s vedoucím příslušného semináře, který je zkušeným odborníkem v daném oboru. Interaktivita seminářů je vítána.

Stejně jako na přednášky/semináře je vhodné přicházet i na ambulance s jistou informační výbavou z předchozího studia. Při úvaze o optimálním využití svého času při klinické stáži na Fakultní poliklinice vycházejte, prosím, z přiloženého rozvrhu pro studijní skupinu a rozpisu dostupných ambulancí, které Vám umožní efektivní přípravu. Samozřejmou snahou každého vedoucího stáže je zajistit pro každého studenta (či co nejmenší skupinu studentů) co nejvíce individuální přístup k pacientovi.

Na některých ambulancích (například ambulance pro kožní choroby z povolání, hojení ran, dermatoonkologii, mykologii) máte šanci sledovat vysoce specializovanou péči o relativně užší spektrum diagnóz. Naproti tomu ambulance všeobecné dermatologie poskytuje možnost pozorování širokého spektra chorob, se kterými naši pacienti přicházejí. Vzhledem k tomu, že jde o ambulanci řešící i náhle vzniklé stavy, nelze spektrum přicházejících pacientů pochopitelně předvídat.

Snahou vedoucích stáže je zajištění adekvátní cirkulace studentů mezi jednotlivými ambulancemi. (V případě hlubšího zájmu o určitou problematiku je jistě možno oslovit vedoucího stáže s žádostí o delší pobyt na zvolené ambulanci).

Respektujte ale, prosím, že ošetření pacienta má pro lékaře, Vaše pedagogy nevyjímaje, vždy maximální prioritu. Bonum aegroti suprema lex. Pacient má taktéž vždy nezpochybnitelné právo odmítnout Vaši přítomnost (jako školených osob) při svém ošetření a toto právo musíme všichni profesionálně respektovat. Děkujeme za pochopení.

počet zobrazení: 3942 poslední aktualizace: llaci, 29.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.