1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Dermatovenerologická klinika
PAN00312 22.11.2007

publikace našich autorů

Ivana Krajsová, Melanom. Melanom je nádor, který v absolutních číslech patří stále mezi vzácnější, proto je většina lékařů seznámena s jeho problematikou velmi povrchně, a většina ani nemůže mít novější informace. Kniha by proto měla informovat o současných nejnovějších diagnostických i léčebných přístupech a pomocí obrazové části jim pomoci při základní klinocké diagnostice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Štork, Laboratorní diagnostika v dermatovenerologii in T.Zima et al Laboratorní diagnostika (2. vydání): Monografie je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří užívají laboratorní vyšetření. Kniha obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy včetně molekulárně biologických. Jsou zde uváděny racionální přístupy k diagnostice řady onemocnění s přihlédnutím k často zmiňované medicíně založené na důkazech a k možnostem použití metod u nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Růžena Pánková, Ján Praško "Diagnostika  a léčba psychických poruch v dermatologii" in Herman et. al Konziliární psychiatrie. Kolektiv autorů předkládá odborné veřejnosti svou koncepcí a i rozsahem ojedinělou knihu, vskutku kompendium  moderních a do současnosti dovedených znalostí psychiatrie, teoreticky dobře podloženou, ale i orientovanou hlavně na praktické použití .... (z recenzního posudku Prof. MUDr. Petra Zvolského)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Benáková et al, Psoriáza nejen pro praxi, Psoriáza jako jedna z nejčastějších dermatóz poutala a stále poutá pozornost odborné i laické veřejnosti. V české odborné literatuře byla psoriáze naposledy věnovaná útlá brožura v roce 1987. Od té doby se mnohé změnilo, rychle přibývají nové poznatky z oblasti výzkumu etiopatogeneze i léčby psoriázy. Autorka Nina Benáková proto požádala o spolupráci při přípravě této publikace přednosty dermatovenerologických klinik, kteří jsou současně předními odborníky v oblasti výzkumu a léčby psoriázy. Výsledkem je celobarevná kniha, která je zaměřena především na praxi. Neklade si za cíl být univerzálním návodem, mechanickým vodítkem nebo učebnicí, jak léčit psoriázu. Jejím smyslem je poskytnout aktualizované informace z výzkumu i klinické praxe, poukázat na jejich vztah, ozřejmit léčebné postupy a možnosti v celé šíři a umožnit tak lékařům se erudovaně, flexibilně a individuálně rozhodovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklerodermie je heterogenní skupina onemocnění pojiva, která mohou kromě kůže postihovat i svaly, klouby a vnitřní orgány, především trávicí ústrojí, plíce, srdce a ledviny. Malé povědomí o tomto onemocnění často přispívá k diagnostickým i terapeutickým rozpakům a k nedostatečnému sledování pacientů. K zlepšení situace chce přispět i tato publikace, se záměrem poskytnout rychlou a aktualizovanou informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 3347 poslední aktualizace: PAN00312, 22.11.2007
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.